banner

سند

pdf-ico

Innovita Profile 2022

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (بزاق برای خودآزمایی) - دستورالعمل استفاده

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (Saliva For Self Testing) - فیلم آموزشی

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (سواب قدامی بینی برای خودآزمایی) - دستورالعمل استفاده

pdf-ico

2019-nCoV Ag Test (سواب قدامی بینی برای خودآزمایی) - فیلم آموزشی

pdf-ico

Data_upload_print-Instruction For Use

pdf-ico

EUA-Innovita 2019-nCoV Ab Test (طلای کلوئیدی) -HCP

pdf-ico

EUA-Innovita 2019-nCoV Ab Test (طلای کلوئیدی) - Recipients.pdf